Znamy laureatów ”Warszawskiej Syrenki”

Już po raz czterdziesty pierwszy odbywa się Konkurs Recytatorski Warszawska Syrenka. Głównym organizatorem imprezy jest Mazowiecki Instytut Kultury, a za przeprowadzenie eliminacji gminnymi w Karczewie Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

Celem konkursu jest rozbudzanie aktywności artystycznej, wykrywanie młodych talentów recytatorskich, a także kształtowanie nawyku czytania, rozwój czytelnictwa oraz popularyzacja literatury.

Po eliminacjach szkolnych do Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury wpłynęło 188 zgłoszeń z 6 placówek oświatowych.  Przesłuchania konkursowe trwały dwa dni od 14 do 15 marca. Uczestników eliminacji gminnych w Karczewie oceniało jury w składzie: Krzysztof Kasprzak (przewodniczący jury), Grażyna Trzaskowska (pedagog w Szkole Podstawowej nr 1) oraz Katarzyna Jobda (instruktor MGOK).Jury po wysłuchaniu wszystkich prezentacji konkursowych postanowiło przyznać trzy Nagrody Główne, 13 Nagród Gminnych oraz 24 wyróżnienia. Laureaci Nagród Głównych reprezentować będą Gminę Karczew podczas eliminacji powiatowych.

Nagrody główne otrzymali: Joachim Serafin kl. 0, Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Jana Pawła II w Otwocku Wielkim; Przemysław Grzybowski kl. VI a oraz Jolanta Staluszka kl. II d gimnazjum oboje ze Szkoły Podstawowej nr 1 im Bolesława Prusa w Karczewie. Wykaz pozostałych nagród znajduje się na stronie MGOKu w innym materiale.

Jury oceniając uczestników konkursu brało szczególnie pod uwagę repertuar, który nie zawsze był adekwatny do wieku wykonawcy. Wręczenie nagród i dyplomów laureatom konkursu odbyło się 22.03.2018r. o godz. 11:00, w sali widowiskowej MGOK.(Info MGOK)