„ZIMA W MIEŚCIE”

ZAPRASZA DZIECI W WIEKU 6 – 13 LAT NA AKCJĘ:„ZIMA W MIEŚCIE” W DNIACH 01-12.02.2016r.

Regulamin pobytu dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie w ramach akcji „Zima w Mieście” w dniach 01.-12.02.2016r.

Oferta zajęć dla uczestników akcji „Zima w Mieście”

OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM UCZĘSZCZANIU DZIECKA NA AKCJĘ „ZIMA W MIEŚCIE”

Karta uczestnika akcji „Zima w Mieście”

Dodatkowa informacja od rodzica/opiekuna prawnego dziecka

zwm2016