Zielone Świątki na Urzeczu

Zielone Świątki to jedno z najstarszych świąt ludowych mające swoje korzenie w pogańskim święcie wiosny. Te przedchrześcijańskie obrzędy miały zapewnić obfite plony. W kościele katolickim Zielone Świątki to Święto Zesłania Ducha Świętego Jeszcze na początku XX wieku świętowano przez trzy dni tańcząc przy ogniskach. Obecnie, choć jest to jedno z najważniejszych świąt w tradycji chrześcijańskiej, uroczystości z nim związane zamykają się jedynie w uroczystościach Niedzieli Zesłania Ducha Świętego oraz organizowanych tego dnia, w wielu gminach, obrzędach ludowych. Na terenie Gminy Karczew, w ostatnich latach, te spotkania ludowe odbywają się we wsi Nadbrzeż.

         Po raz pierwszy do spotkania mieszkańców dwóch brzegów Wisły doszło 8 czerwca 2014 roku podczas obchodów Zielonych Świątek. Wówczas to na sześciu łodziach przypłynęli do Nadbrzeża goście z Gasów. Były występy, poczęstunek oraz obietnica corocznych spotkań zielonoświątkowych.

         W tym roku do spotkania prawo i lewobrzeżnych mieszkańców Urzecza doszło 4 czerwca. Kawalkada 12 łodzi wypłynęła z Góry Kalwarii, by w Nadbrzeżu spotkać się w Strefie Smaku i Obrzędu.

         Uroczystość w Nadbrzeżu rozpoczęła Msza Święta celebrowana przez proboszcza parafii Matki Boskiej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim ks. Janusza Krzyżewskiego. Po mszy wszyscy goście spotkali się przy stole, gdzie nastąpiła degustacja wspaniałych, karczewskich wyrobów, oraz grochówki z wojskowego kotła.

         Szczególnie barwną częścią nadbrzeskiego spotkania były występy zespołów ludowych. Dla przybyłych gości tańczyli i śpiewali: „Kalwarki”, „Łużycanki”, „Urzeczeni”, oraz najliczniejsza i najbarwniejsza grupa folklorystyczna „Dolina Popradu” z Piwnicznej. Pokazy artystyczne zakończyły dzieci ze Szkoły Podstawowej w Nadbrzeżu przygotowane do występu przez panią Mirosławę Gubę.

         Zielone Świątki na Urzeczu to nie tylko biesiada łużycka z degustacją karczewskich wędlin i występy estradowe, ale także kiermasz książek przygotowany przez Miejsko – Gminną Bibliotekę Publiczną w Karczewie oraz wystawa Towarzystwa Przyjaciół Karczewa.

         Po czterogodzinnym pobycie na karczewskiej ziemi korowód zielonoświątkowy popłynął na drugą stronę Wisły do miejscowości Gassy.

         Głównymi organizatorami strefy smaku i obrzędu w Nadbrzeżu byli: Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie, Sołtys i Rada Sołecka wsi Nadbrzeż, Szkoła Podstawowa w Nadbrzeżu.(Info MGOK)