Zespół Ludowy “Sołtysi”

Zespół ludowy „Sołtysi” powstał w roku 2009 z inicjatywy sołtysa wsi Nadbrzeż – p. Marianny Drabarek, przy wsparciu sołtysa wsi Otwocka Wielkiego – p. Stefana Molędy. Po raz pierwszy zespół wystąpił podczas Dożynek Gminnych we wsi Otwock Mały w 2009 r. W programie zespołu znajdują się przyśpiewki ludowe z różnych regionów Polski.

Zespół reprezentuje, a zarazem promuje Gminę Karczew gościnnie występując w gminach powiatu otwockiego. Ponadto repertuaru zespołu posłuchać można w świetlicach wiejskich gminy Karczew oraz na ważnych imprezach plenerowych. „Sołtysi” często występują z dziećmi, tworząc zespół międzypokoleniowy.

Próby zespoły odbywają się w środy w Piwnicy pod Barankiem, od kwietnia 2015r pod okiem instruktora Sławomira Winnickiego.