ZAJĘCIA WAKACYJNE

4 – 15 lipiec 2016
8 – 26 sierpień 20016

lato_w_miescie_2016

Regulamin pobytu dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie w ramach zajęć wakacyjnych w dniach 04.-15.07.2016r.

Zał. nr 1 – Oferta dla uczestników zajęć wakacyjnych w MGOK Karczew organizowanych w dniach 04–15.07.2016r.

Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM UCZĘSZCZANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE W MGOK KARCZEW W DNIACH 04-15.07.2016 ORGANIZOWANEJ PRZEZ MGOK KARCZEW

Zał. nr 3 – Karta uczestnika zajęć wakacyjnych odbywającej się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie od 04. do 15.07.16r. / w dni powszednie

Zał. nr 4 – Dodatkowa informacja od rodzica/opiekuna prawnego dziecka

 

Regulamin pobytu dziecka w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie w ramach zajęć wakacyjnych w dniach 08.-26.08.2016r.

Zał. nr 1 – Oferta dla uczestników zajęć wakacyjnych w MGOK Karczew organizowanych w dniach 08–26.08.2016r.

Zał. nr 2 – OŚWIADCZENIE O SAMODZIELNYM UCZĘSZCZANIU DZIECKA NA ZAJĘCIA WAKACYJNE W MGOK KARCZEW W DNIACH 08-26.08.2016 ORGANIZOWANEJ PRZEZ MGOK KARCZEW

Zał. nr 3 – Karta uczestnika zajęć wakacyjnych odbywającej się w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie od 08. do 26.08.16r. / w dni powszednie

Zał. nr 4 – Dodatkowa informacja od rodzica/opiekuna prawnego dziecka