Zajęcia stałe

Zajęcia stałe wrzesień – grudzień 2017r.

PONIEDZIAŁEK
Godz. 17:00 – 19:00 – Próby Sekcji Teatralnej Klubu Seniora
Godz. 18:00-19:00 – Ceramika dla dzieci
Godz. 19:00 – 20:00 – Taniec nowoczesny dla dzieci
Godz. 20:00 – 21.00 – Fitness dla dorosłych – Body Movement

WTOREK

Godz. 16:00 – 17:00 – Język angielski dla dzieci (kl. I -III)
Godz. 17:00 – 18:00 – Język angielski dla dzieci (kl. IV-VII)
Godz. 16:30 – 17:30 – Próby zespołu „Gębule”
Godz. 17:30 – 18:30 – Studium piosenki dzieci i młodzieży
Godz. 17:00 – 19:00 – Spotkania Klubu Seniora
Godz. 18:30 – 21:00 – Nauka gry na instrumentach / gitara, perkusja, keyboard /
Godz. 19:30 – 21:30 – Próby orkiestry „TRZY-CZWARTE”

ŚRODA
Godz. 16:00 – 17:00 – Język angielski dla dzieci (kl. I -III)
Godz. 17:00 – 18:00 – Język angielski dla dzieci (kl. IV-VII)
Godz. 15:30 – 17:00 – Nauka gry na instrumentach / gitara, perkusja, keyboard /
Godz. 17:00 – 18:00 – Plastyka dla dzieci
Godz. 17:00 – 21:00 – Próby ludowego zespołu Sołtysi

CZWARTEK
Godz. 16:00 – 17:00 – Plastyka dla dzieci z elementami rękodzieła artystycznego
Godz. 16:30 – 17:30 – Próby zespołu „Gębule”
Godz. 17:30 – 18:30 – Studium piosenki dzieci i młodzieży
Godz. 18:30 – 19:30 – Nauka gry na instrumentach / gitara, perkusja, keyboard /
Godz. 17:00 – 17:45 – Fast Step – Taniec modern dla dzieci młodszych
Godz. 17:00 – 17:45 – Fast Step – Taniec modern dla dzieci starszych 
Godz. 19:00 – 20:00 – Taniec nowoczesny dla dzieci
Godz. 20:00 – 21.00 – Fitness dla dorosłych – Body Movement
Godz. 19:30 – 21:30 – Próby Amatorskiego Teatru KARTA

PIĄTEK
Godz. 15:30 – 17:00 – Młodzieżowa sekcja teatralna
Godz. 17:30 – 18.30 – Studium tańca – Balet (gr. I)
Godz. 18:30 – 19:30 – Studium tańca – Balet (gr. II)
Godz. 19:00 – 20:00 – Sekcja Szachowa
Od października  – Zajęcia teatralne dla dzieci