ZAJĘCIA OTWARTE

MIEJSKO-GMINNY OŚRODEK KULTURY
ZAPRASZA
NA
ZAJĘCIA OTWARTE
JĘZYK ANGIELSKI

26.09.2017r.
GODZ. 16:00 – UCZNIOWIE KLAS I-III SP
GODZ. 17:00 – UCZNIOWIE KLAS IV-VII SP
SALA NR 19 MGOK KARCZEW