XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka

Burmistrz Karczewa, Rada Miejska w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury i Redakcja „Głosu Karczewa” ogłaszają XXX Jubileuszowy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka.

Regulamin konkursu