Wystawa dokumentów w „Starej Plebanii”

Obchody jubileuszowe z okazji nadania miastu Karczew praw miejskich, których kulminacja miała miejsce w niedzielę 21 stycznia, właściwie zaczęły się już 19 stycznia wystawą dokumentów obywateli karczewskich. Wystawa została zorganizowana przez Towarzystwo Przyjaciół Karczewa i Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. Była to już druga prezentacja materiałów archiwalnych mówiących o życiu mieszkańców Karczewa, wcześniej 14 października 2017 roku, w muzeum „Stara Plebania” prezentowane były dokumenty zgromadzone w Szkolnej Izbie Pamięci i dotyczyły Szkoły Podstawowej nr 1.

Tym razem zaprezentowano dokumenty opisujące zdarzenia z różnych dziedzin życia karczewian. Były dokumenty sądowe, notarialne stanowiące o własności gruntów, dokumenty świadczące o przedsiębiorczości mieszkańców, informujące o szkolnictwie oraz metrykalne. Podczas otwarcia wystawy dużo czasu poświęcono rozmowie o szczególnie ważnych zabytkach Karczewa – malowidłach Michała Elwiro Andriollego, które wymagają szybkiej renowacji, ale koszt tej renowacji niestety jest bardzo wysoki. Głównie zwracano uwagę na stan obrazu „Chrystus w grobie” oraz malowidła wyciętego z chorągwi kupieckiej.(info MGOK)