Wigilia dla samotnych i seniorów

W niedzielę poprzedzającą wigilię Bożego Narodzenia, zgodnie z tradycją, w Urzędzie Miejskim w Karczewie zorganizowane zostało spotkanie opłatkowe dla seniorów i osób pozostających pod opieką Ośrodka Pomocy Społecznej. Spotkanie zostało przygotowane przez pracowników karczewskiego MOPSu przy pomocy radnych z Komisja d/s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Rady Miejskiej w Karczewie, a także pracowników MGOKu.

Spotkanie rozpoczęli Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz łokietek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska. Powitali oni zebranych i złożyli wszystkim serdeczne życzenia bożonarodzeniowe i noworoczne.

W spotkaniu udział wzięli także: proboszcz parafii p.w. św. Wita w Karczewie ks. Andrzej Sobczyk oraz proboszcz parafii p.w. św. Izydora w Ostrówku ks. Jarosław Juszczyński.

Szczególnie ważnym momentem tego wigilijnego spotkania było przełamanie się opłatkiem i składanie życzeń. Wprawdzie ustawienie stołów utrudniało wędrówkę z opłatkiem po sali, by każdy do każdego mógł dotrzeć z życzeniami, to i tak ci wszyscy, którzy chcieli sobie złożyć bożonarodzeniowe życzenia uczynili to. Głównie życzono sobie zdrowia i spokojnego dożycia do kolejnych świąt.

Zgodnie z tradycją, podczas wigilii w Urzędzie Miejskim, nie mogło zabraknąć artystycznych prezentacji związanych ze świętami Bożego Narodzenia. W tym roku dla zaproszonych na wigilię gości kolędowali członkowie działających przy MGOKu zespołów: „Sołtysi” oraz „Gębule”. Były także jasełka przygotowane przez klubu seniora, który również pracuje pod patronatem karczewskiego MGOKu.(info MGOK)