Wieczornica Poetycka

Od dwudziestu siedmiu lat w ramach Dni Karczewa odbywa się uroczyste wręczenie nagród laureatom Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka. W tym roku uroczystość ta odbyła się w piątek 17 czerwca. Przed wieczornicą laureaci oraz jurorzy i przedstawiciele władz miejskich spotkali się przy grobie patrona konkursu Jana Krzewniaka, by podziękować temu wybitnemu nauczycielowi za jego niezłomną walkę o słowo polskie złożyć i złożyć symboliczne wiązanki kwiatów.

Uroczystą wieczornicą prowadzili Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Anna Zakrzewska oraz Krzysztof Kasprzak, który odczytał protokół pokonkursowy. Zgodnie z protokółem laureatami XXVII Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka zostali: prof. Nguyen Chi Thuat z Poznania (II nagroda, Nagroda Specjalna Redakcji Tygodnika “Głos Nauczycielski”), Iwona Świerkula z Warszawy (III nagroda), Agnieszka Marek z Bielska Białej (Nagroda Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury), Ewa Jowik z Łaz (Nagroda Redakcji “Głosu Karczewa”), Aleksander Śnieżko z Wilna – Litwa (Nagroda Parafii Karczew), Anna Gamrot z Katowic (wyróżnienie), Maciej Gardziejewski z Warszawy (wyróżnienie), Ireneusz Jaskólnik z Warszawy (wyróżnienie), Anna Morawiec z Olesna (wyróżnienie).

Nagrody wręczali: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Mirosława Guba, Proboszcz Parafii p.w. św. Wita w Karczewie Andrzej Sobczyk, Redaktor Naczelny „Głosu Karczewa” Bartłomiej Tkaczyk oraz Dyrektor MGOK Anna Zakrzewska.

Podsumowując konkurs, przewodniczący jury o. Eligiusz Dymowski z Krakowa podkreślił, że jest to jeden z najbardziej liczących się konkursów poetyckich w Polsce. Zaś Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek zaprosił do udziału w kolejnej edycji karczewskiego „Krzewniaka”.

Po ceremonii wręczenia nagród nagrodzone wiersze zaprezentował aktor, wykładowca Akademii Teatralnej w Warszawie prof. Stanisław Górka, któremu akompaniował Jerzy Derfel, który od wielu lat akompaniuje, podczas występów, Wojciechowi Młynarskiemu. (info MGOK) (Foto Dariusz Broniszewski)