Warszawska Syrenka

42 już z kolei Konkurs Recytatorski „Warszawska Syrenka” odbył się 21 i 22 marca bieżącego roku. Do przeglądu konkursowego stanęło 166 młodych recytatorów z wszystkich placówek szkolnych Gminy Karczew. Występujących oceniało jury w składzie: Krzysztof Kasprzak (przewodniczący jury) oraz członkowie Jolanta Młotek ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie i Janina Pałczyńska ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie.

Jury przyznało łącznie 30 nagród, w tym 3 nagrody główne, 14 nagród gminnych i 13 wyróżnień.

Nagrody główne otrzymali: Jacek Majchrzyk i Amelia Gładysz ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Karczewie oraz Jakub Łączyński ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie. Ta trójka laureatów reprezentowała Gminę Karczew na przeglądzie powiatowym.

Pełna lista wyróżnionych jest opublikowana na stronie internetowej MGOKu w zakładce AKTUALNOŚCI. (Info MGOK)