W rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

Mieszkańcy Karczewa uczcili 72. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego patriotyczną manifestacją przed pomnikiem Orła Białego. Uroczystość rozpoczęła się o godzinie 17.00, w godzinę „W” wyciem syreny strażackiej, na dźwięk której pochylono sztandary.

Po wysłuchaniu Hymnu Rzeczpospolitej Polskiej została przypomniana historia i przebieg powstania, bo przecież należy wciąż przypominać Bohaterów Warszawy, którzy podjęli nierówną walkę z faszystowskim okupantem. Czas nieubłaganie mija i świadków tamtych dni z każdym rokiem coraz mniej. Giną bezpowrotnie nie utrwalone dotąd wrażenia i fakty. Jednak każda rocznica jest okazją do przypomnienia tych, którzy na warszawskich murach oddali za wolną Polskę swoje młode życie.

Po przemówieniu okolicznościowym, które wygłosiła wiceprzewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Mirosława Guba kwiaty przed pomnikiem złożyli między innymi przedstawiciele władz miejskich, członkowie karczewskiego koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, Towarzystwo Przyjaciół Karczewa, Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego koło w Karczewie, EkoPatrol, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Uroczystość została przygotowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie.(Info MGOK) Foto Dariusz Broniszewski