W rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego

Gmina Karczew 156. rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego uczciła na cmentarzu powstańczym, który znajduje się w Otwocku Małym na uroczysku Osiny.

Uroczystość rozpoczęła się mszą św. celebrowana przez księdza proboszcza Janusza Krzyżewskiego w kościele p.w. Matki Bożej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim. Msza została odprawiona nie tylko w intencji powstańców, ale wszystkich patriotów, którzy w obronie Ojczyzny przelali swoją krew. Po mszy krótki program artystyczny przedstawiła młodzież z Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim.

Druga część uroczystości odbyła się już na cmentarzu w Osinach. Tu po krótkiej modlitwie historię powstania przypomniała dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Anna Zakrzewska. Przemówienie okolicznościowe wygłosił Sekretarz Gminy Karczew Krzysztof Szczegielniak.

Uroczystość zakończyła się składaniem kwiatów na powstańczej mogile oraz zapaleniem zniczy. W imieniu władz Gminy Karczew symboliczną wiązankę kwiatów złożyli Sekretarz Gminy Krzysztof Szczegielniak, Przewodnicząca Komisji d/s Skarg, Wniosków i Petycji Mirosława Guba oraz Przewodnicząca Komisji d/s Zdrowia, Opieki Społecznej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Małgorzata Spirowska. Kwiaty złożyli także przedstawiciele Młodzieżowej Rady Miejskiej w Karczewie oraz uczniowie Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Otwocku Wielkim, Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie oraz Towarzystwa Przyjaciół Karczewa. (info MGOK)