W rocznicę uchwalenia trzeciomajowej Konstytucji

Podobnie jak w latach poprzednich, tak i w tym roku Miejsko Gminny Ośrodek Kultury był koordynatorem obchodów rocznicowych trzeciomajowego święta organizowanego przez: Burmistrza Karczewa, Radę Miejską w Karczewie Parafię p.w. św. Wita w Karczewie, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, Zespół Szkół oraz Towarzystwo Przyjaciół Karczewa.

Pierwsza część uroczystości to msza św. w intencji Ojczyzny celebrowana przez ks. proboszcza Andrzeja Sobczyka oraz ks. Przemysława Bienieckiego, który wygłosił homilię. W mszy św. uczestniczyły: władze miejskie, delegacje szkół i organizacji społecznych, poczty sztandarowe oraz orkiestra Ochotniczej Straży Pożarnej.

 Druga część trzeciomajowych obchodów odbyła się w centrum miasta przed pomnikiem Orła Białego, gdzie po odegraniu Hymnu Państwowego przemówienie okolicznościowe wygłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska.

Po odczytaniu Apelu Pamięci delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów. Na zakończenie uroczystości orkiestra OSP w Karczewie zagrała krótki koncert, na który złożyły się pieśni patriotyczne.

W godzinach popołudniowych Towarzystwo Przyjaciół Karczewa zorganizowało Ognisko Patriotyzmu.(Info MGOK)