W Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone corocznie 11 listopada dla upamiętnienia odzyskania przez Polskę, po 123 latach zaborów, niepodległości. Święto zostało ustanowione w 1937 roku, ale 22 lipca 1945 roku ustawą Krajowej Rady Narodowej zostało zniesione. Dopiero w 1989 roku znów Narodowe Święto Niepodległości powróciło do kalendarza najważniejszych świąt państwowych

Uroczystości w Karczewie rozpoczęły się mszą świętą celebrowaną przez ks. prałata Józefa Hassa, ks. Andrzeja Sobczyka proboszcza parafii p.w. św. Wita w Karczewie oraz ks. Woronowicza rezydenta Domu Księży Emerytów w Otwocku. Homilię wygłosił ks. prałat Józef Hass, który w 1967 roku jako młody wikary rozpoczynał swoją duszpasterską drogę w karczewskiej parafii. W wygłoszonej homilii przypomniał bolesną drogę, jaką Polska i Polacy musieli przejść by odzyskać wolność. Jedynie pojednanie ponad politycznymi i społecznymi podziałami umożliwiło powrót Polski na mapy Europy i świata.

Po mszy kolumna marszowa przeszła przed pomnik Orła Białego. Dzięki rozdanym przez Wspólnotę Samorządową koło w Karczewie flagom kolumna marszowa przybrała narodowe barwy.

Przy pomniku gospodarzami uroczystości byli uczniowie z klasy mundurowej Zespołu Szkół w Karczewie – oni wystawili drużynę honorową, której dowódcą był plut. Mikołaj  Chudka, poprowadzili Apel Pamięci oraz poprowadzili uroczyste składanie przed pomnikiem kwiatów.

Podczas uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosiła przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska, która powiedziała między innymi: (…) w końcu przyszła niepodległość, która nie była cudem, szczęśliwym zbiegiem okoliczności, ale wynikiem czynu zbrojnego powstańców, żołnierzy legionów, efektem mądrości polityków i dyplomatów. Wolna Polska mogła zaistnieć również dzięki woli i determinacji narodu, dzięki umiejętności zachowania w latach niewoli narodowej tożsamości i dumy bycia Polakiem.

O przechowywanych, przez lata niewoli, w sercach Polaków wartościach narodowych mówił również wybrany w wyborach październikowych na Burmistrza Karczewa Michał Rudzki. Podziękował wszystkim za obecność, szczególnie tym nielicznym, którzy walczyli o wolną Polskę, a których coraz mniej jest wśród żywych.

Po Apelu Pamięci, przybyłe na manifestację patriotyczną delegacje, złożyły przed pomnikiem Orła Białego wiązanki kwiatów.

Uroczystość zakończył koncert orkiestry OSP w Karczewie.

W godzinach popołudniowych mieszkańcy Karczewa spotkali się na ognisku patriotyzmu. Wspólnie pieśni powstańcze, legionowe, a także partyzanckie z okresu II wojny światowej śpiewało kilkadziesiąt osób. Ognisko prowadzili Marek Połynka i Maria Samsel.(info MGOK)