W Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Karczew, podobnie jak w ubiegłych latach, uczcił patriotyczną manifestacją pamięć mieszkańców Karczewa, którzy zostali zamordowani przez funkcjonariuszy NKWD w 1940 roku.

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej ustanowiony został przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej 14 listopada 2007 roku, czyli siedemnaście lat od pierwszych, powojennych, wolnych wyborów. W dokumencie czytamy: W hołdzie Ofiarom Zbrodni Katyńskiej oraz dla uczczenia pamięci wszystkich wymordowanych przez NKWD na mocy decyzji naczelnych władz Związku Sowieckiego z 5 marca 1940 r., Sejm Rzeczypospolitej Polskiej ustanawia dzień 13 kwietnia Dniem Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej.

 Karczewskie obchody 78. rocznicy katyńskiej rozpoczęły się mszą św. którą celebrowali proboszcz parafii p.w. św. Wita w Karczewie ks. Andrzej Sobczyk oraz ks. Przemysław Bieniecki. Po mszy świętej dalsza część uroczystości odbyła się przez pomnikiem katyńskim na Skwerze Ofiar Katynia.

 Prowadzący uroczystość Krzysztof Kasprzak, wnuk zamordowanego w Katyniu kpt. Bronisława Buniakowskiego, przypomniał historię zbrodni katyńskiej oraz, w formie apelu pamięci, życiorysy mieszkańców Karczewa, którzy zostali zamordowani na nieludzkiej ziemi.

 Pod koniec uroczystości kwiaty przed katyńskim pomnikiem złożyli Burmistrz Karczewa oraz przedstawiciele Rady Miejskiej w Karczewie, przedstawiciele Rady Młodzieżowej w Karczewie, członkowie Rodzin Katyńskich, delegacja Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie, delegacja Wspólnoty Samorządowej oraz delegacja Towarzystwa Przyjaciół Karczewa.

 W uroczystości udział wzięła i wartę honorową przy pomniku wystawiła 69 Drużyna Harcerska „Ventus”, oprawę muzyczną przygotowało Stowarzyszenie Pasjonatów Muzyki „Trzy Czwarte”.

 Obchody 78 rocznicy zbrodni katyńskiej zakończyło wspólne zwiedzenie wystawy, której autorem jest Leszek Kasprzak. Ekspozycję wystawy przygotował członek TPK Zygmunt Okoński, będzie można ją oglądać do końca października.

 Uroczystość została przygotowana przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie.

(Info MGOK) Foto Dariusz Broniszewski