W 75. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia 1944 r. na rozkaz Komendanta Głównego AK gen. Tadeusza Komorowskiego „Bora” w Warszawie wybuchło powstanie. Przez 63 dni powstańcy prowadzili z wojskami niemieckimi heroiczną i osamotnioną walkę, której celem była niepodległa Polska, wolna od niemieckiej okupacji i dominacji sowieckiej.

O godzinie 17.00 w całej Polsce rozległo się wycie syren. Wielu mieszkańców polskich miast zatrzymało się i w zadumie pochyliło głowę wspominając młodych ludzi, którzy stanęli na warszawskich barykadach by walczyć o wolność. Mieszkańcy Karczewa również oddali cześć warszawskim Powstańcom podczas patriotycznej manifestacji, jaka zorganizowana było w centrum miasta przed pomnikiem Orła Białego.

W uroczystości, między innymi, udział wzięli: Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko, proboszcz parafii p.w. św. Wita w Karczewie ks. Andrzej Sobczyk, dyrektor MGOK Anna Zakrzewska oraz prezes koła ŚZŻAK w Karczewie Henryk Wesołowski. Tradycyjnie samochodami terenowymi, przybranymi państwowymi flagami, przyjechali na uroczystość przedstawiciele stowarzyszenia EKO PATROL.

Uroczystość rozpoczęła się punktualnie o godzinie 17.00 wyciem syreny Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie. W tym roku strażacy z karczewskiej OSP wzięli udział w patriotycznej manifestacji ustawiając nieopodal pomnika dwa wozy bojowe i zapalając podczas wycia syreny race, które nadały uroczystości szczególnej dramaturgii.

Po odegraniu Hymnu Narodowego i krótkiej modlitwie w intencji poległych powstańców, którą poprowadził ks. proboszcz Andrzej Sobczyk, przemówienia okolicznościowe wygłosili Burmistrz Karczewa Michał Rudzki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko. Obaj mówcy zwrócili w swoich wypowiedział szczególną uwagę na potrzebę wychowania patriotycznego młodych pokoleń Polaków.

Uroczystość zakończyła się składaniem kwiatów przed pomnikiem Orła Białego, odegraniem „Warszawianki” oraz zagraniem na trąbce, przez Jacka Kłoszewskiego z orkiestry „Pasjonaci Muzyki Trzy Czwarte”, utworu „Śpij Kolego”. (Info MGOK) foto Leszek Kasprzak