W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego

W 73. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego, w wielu miastach na terenie kraju zorganizowano uroczystości, składano kwiaty przed pomnikami poświęconymi bohaterom, którzy walczyli w obronie Ojczyzny. Również w Karczewie odbyła się patriotyczna manifestacja przed Pomnikiem Orła Białego.

W uroczystość tej udział wzięły poczty sztandarowe Rady Miejskiej w Karczewie oraz karczewskiego koła Armii Krajowej, a także delegacje organizacji społecznych z terenu Gminy Karczew.

O 17.00 syrena Ochotniczej Straży Pożarnej w Karczewie przypomniała godzinę rozpoczęcia tej jedynej w swoim rodzaju bitwy o Honor i Ojczyznę. Po odegraniu Mazurka Dąbrowskiego okolicznościowe przemówienie wygłosił Zastępca Burmistrza Karczewa Bartłomiej Tkaczyk, który powiedział między innymi – „Rzeczywistość wojenna dla pokoleń pokoju jest trudna do wyobrażenia. Znamy ją z podręczników, coraz rzadziej z relacji bezpośrednich świadków tych wydarzeń. Co roku, obchody 1 sierpnia, przypominają nam o tych, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce. To oni pokazali nam, co znaczą, zapominane w dzisiejszych czasach, słowa odwaga, męstwo, determinacja, wola walki, patriotyzm oraz poświęcenie dla wspólnego dobra.”

Po złożeniu przez delegacje wiązanek kwiatów odegrany został na trąbce utwór „Śpij Kolego”. Na zakończenie uroczystości ks. Przemysław Bieniecki poprowadził krótką modlitwę w intencji wszystkich, którzy w Powstaniu Warszawskim oddali za Ojczyznę swoje życie.(info MGOK)