STAŁE ZAJĘCIA W CENTRUM KULTURY I SPORTU

Zapraszamy do zapoznania się z programem zajęć stałych.
Zapisy ruszają 7 września (wyjątek stanowią zajęcia TBC, zdrowy kręgosłup oraz zajęcia dla seniorów, które są kontynuacją i startują od 2 września).
Pozostałe zajęcia startują od października.

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI STAŁYCH ZAJĘĆ CENTRUM KULTURY I SPORTU W KARCZEWIE
CENNIK ZAJĘĆ STAŁYCH
GRAFIK ZAJĘĆ STAŁYCH
KARTA UCZESTNIKA ZAJĘĆ
OŚWIADCZENIE
OŚWIADCZENIE O WYRAŻENIU ZGODY