Spotkanie wielkanocne w Klubie Seniora

W tym roku klub Seniora działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie spotkał się 9 kwietnia, by przy uroczyście nakrytym stole rozpocząć przeżywania świąt wielkanocnych.

Spotkanie rozpoczęło się od złożenia życzeń zebranym przez Burmistrza Karczewa Michała Rudzkiego, Dyrektor Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury Annę Zakrzewską oraz Zarząd Klubu Seniora. Ponieważ w tym roku zabrakło występujących tradycyjnie młodych aktorów z karczewskiej „Dwójki”, swoje wiersze satyryczne odczytał Zygmunt Zakrzewski, który jak się okazuje nie tylko zajmuje się rodami karczewskimi, ale całkiem nieźle daje sobie radę z poezją satyryczną.

Po złożeniu życzeń zebrani jeszcze długo, smakując tradycyjny biały barszcz, białą kiełbaskę oraz ciasta, rozmawiali o sprawach związanych z klubem oraz rozwojem miasta. (Info MGOK)