Spotkanie jubileuszowe zespołu „Gębule”

„Gębule” mają już 25 lat. Zespół powstał 24 kwietnia 1994 roku. Został założony przez Mikołaja Müllera (aktora teatru „Baj” w Warszawie), Elżbietę Trzcińską Müller (wieloletnią kierowniczkę baletu i solistkę Teatru Muzycznego w Szczecinie) oraz Krzysztofa Kasprzaka (red. nacz. miesięcznika “Głos Karczewa”, nauczyciela).

Do zespołu przyjmowane były wszystkie, chętne do pracy dzieci, nie było żadnych przesłuchań, ani stawianych dzieciom specjalnych warunków. Jedyny warunek – to uczciwa praca, która przyniesie sukces. Wszyscy potrafią śpiewać, tylko o tym jeszcze nie wiedzą – powtarzał pan Mikołaj Müller.

W czasie piętnastoletniego okresu pracy “Gębule” dały ponad sto pięćdziesiąt koncertów, między innymi w warszawskich kościołach, koncertowały w Radomiu, Kazimierzu nad Wisłą, Józefowie, Górze Kalwarii, Wołominie, Brześciu na Białorusi i oczywiście w Karczewie. Koncert poświęcony Matce Bożej, a wykonany w Kazimierzu nad Wisłą, został nagrany przez regionalną telewizję z Krakowa i był wielokrotnie emitowany w telewizji krakowskiej.

Na pierwszy, duży koncert zespół “Gębule” zaprosił mieszkańców Karczewa i okolicznych miejscowości 16 listopada 1997 roku. Koncert nosił tytuł “Przeboje pradziadków, dziadków i rodziców”. Podczas dwugodzinnego koncertu przeprowadzona została kwesta na rzecz powodzian.

W 1999 roku “Gębule” zakończył pracę nad płytą z piosenkami opartymi na tekstach Jana Brzechwy. Płyta została wydana w 2003 roku.

Z okazji 180 rocznicy urodzin Stanisława Moniuszki i pięćdziesięciolecia pracy twórczej Pani Marii Fołtyn zespół przygotował koncert oparty na utworach ze Śpiewnika Domowego. Koncert ten znalazł się w oficjalnym programie obchodów Roku Moniuszkowskiego. Utwory śpiewane podczas koncertów związanych z Rokiem Moniuszkowskim znalazły się w nagranym materiale do drugiej płyty zespołu.

Szczególnym wydarzeniem kulturalnym w historii miasta Karczewa, a jednocześnie najważniejszym koncertem w historii zespołu “Gębule” był koncert (przygotowany w piątą rocznicę powstania zespołu) upamiętniający 180. rocznicę urodzin Stanisława Moniuszki oraz pięćdziesięciolecie pracy twórczej Pani Marii Fołtyn. Na uroczysty koncert przybyło do Karczewa wielu znacznych gości między innymi Marszałek Senatu Pani prof. Alicja Grześkowiak. Była oczywiście także sama Maria Fołtyn. Z okazji jubileuszu pięciolecia zespół “Gębule” został przez Panią prof. Alicja Grześkowiak wyróżniony Pamiątkowym Medalem Senatu RP.

Problemy finansowe Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, nowopowstała szkoła tańca, której instruktorzy obiecywali liczne wyjazdy zagraniczne, a także zapisy do zespołu dziecięcego Tintillo, który również oferował dzieciom zagraniczne występy – to wszystko spowodowało szybki odpływ dzieci z zespołu. W tej sytuacji podjęta została decyzja o zawieszeniu działalności „Gębul”. Podczas sesji Rady Miejskiej 26 lutego 2009 roku uroczyście pożegnano Państwa Müllerów. Były kwiaty oraz statuetka, a także podziękowania za piętnaście lat pracy w Karczewie i promowanie Karczewa nie tylko w kraju, ale również i poza jego granicami.

W 2011 roku nowym dyrektorem MGOKu została Anna Zakrzewska i od razu rozpoczęła próby reaktywowania zespołu. Początki były trudne, ale już w 2012 podpisano umowę z panem Sławomirem Winnickim i ruszył nabór. Zespół „Gębule” znów zaczął występować, a każdy koncert kończył się sukcesem.

Jubileusz dwudziestopięciolecia zespołu zorganizowany został przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie oraz Studio Filmu i Fotografii „Klamra”. Przygotowana została na tą okazję wystawa fotograficzna Dariusza Broniszewskiego i Krzysztofa Kasprzaka ukazująca pracę „Gębul”. Wystawa została zaprojektowana i zrealizowana przez Leszka Kasprzaka właściciela Studia Filmu i Fotografii „Klamra”, zrealizował on również film z koncertów „Gębul” w pierwszym piętnastoleciu działalności. Ważną częścią spotkania były koncerty obecnego zespołu prowadzonego przez Sławomira Winnickiego, dziewcząt z zespołu prowadzonego przez Elżbietę i Mikołaja Müllerów oraz koncert zespołu Pasjonaci Muzyki „Trzy Czwarte”.

Właściwie dziewczęta z dawnych „Gębul” rozjechały się po Polsce, powychodziły za mąż, a chłopcy założyli rodziny. Teraz to już dorośli ludzie, którzy od dziesięciu lat wspólnie nie śpiewali. Okazało się jednak, że entuzjazm i wpojone przez państwa Müllerów zamiłowanie do Moniuszki wzięło górę. Na łączach internetowych zaczął się ruch, ekipę do zaśpiewania podczas jubileuszowego spotkania zaczęła montować Iza Karasiewicz (Jesiotr) z pomocą przyszły inne dziewczęta i stało się. Na kilka godzin przed jubileuszem spotkały się w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury, by po dziesięciu latach zaśpiewać pieśni Stanisława Moniuszki.

Jubileuszowe spotkanie rozpoczęła dyrektor Anna Zakrzewska witając licznie zgromadzonych gości, a wśród nich Przewodniczącego Rady Miejskiej Piotra Żelazkę, proboszcza parafii p.w. św. Wita ks. Andrzeja Sobczyka, wieloletniego przewodniczącego Rady Miejskiej w Karczewie Tadeusza Martona oraz radnych: Łukasza Włodarczyka przewodniczącego Komisji ds. Oświaty Kultury i Sportu oraz Wojciecha Trzaskowskiego.

Historię zespołu „Gębule” oraz nieoceniony wkład w muzyczne wychowanie kilkuset młodych karczewian przez Elżbietę i Mikołaja Müllerów, a także promowanie przez nich Karczewa w kraju i poza jego granicami przedstawił Krzysztof Kasprzak.

Koncert jubilatów rozpoczęły obecne „Gębule”, które wystąpiły z programem kolędowym. Następnie wystąpił starsze „Gębule”. Ich występ był przez wszystkich wyczekiwany z dużym zainteresowaniem. Wiele osób zadawało sobie pytanie, jak po dziesięcioletniej przerwie poradzą sobie z bardzo trudnym przecież repertuarem moniuszkowskim. Okazało się, że poradziły sobie – i to w dodatku koncertowo. Jakby w ogóle nie miały przerwy we wspólnym śpiewaniu. Swoim występem potwierdziły, że praca państwa Müllerów nie poszła na marne, że w swojej działalności byli oni po prostu mistrzami. Po koncertach dyrektor Anna Zakrzewska podziękowała młodym „Gębulom” słodyczami, a starszym pięknymi różami. Wszystkie „Gębule”, które wzięły udział w jubileuszowym spotkaniu otrzymały pamiątkowe dyplomy. Podziękowania i gratulacje „Gębulom” oraz ich instruktorom przekazali przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Żelazko oraz Tadeusz Marton.

Po koncercie zespołu Pasjonaci Muzyki „Trzy Czwarte” oglądano wystawę i albumy ze zdjęciami. Na zakończenie odbyła się projekcja filmu montażowego Leszka Kasprzaka. (info MGOK) Foto Dariusz Broniszewski