Sekcja teatralna Klubu Seniora w ma już 10 lat

Klub Seniora w Karczewie ma już wiele lat. Początkowo seniorzy spotykali się w pomieszczeniach Ochotniczej Straży Pożarnej, następnie w Domu Parafialnym, by ostatecznie osiąść w Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury (obecnie Centrum Kultury i Sportu).

Jednak nie wystarczyły im spotkania towarzyskie z okazji imienin czy urodzin, członkowie klubu zapragnęli bardziej aktywnej działalności i na tej aktywności powstała sekcja teatralna seniorów.

Pierwszy występ miał miejsce 20 grudnia 2009 roku podczas wigilii organizowanej przez Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej oraz Miejsko Gminny Ośrodek Kultury. Pierwszy scenariusz napisała wspólnie z aktorami pani Emilia Leśniewska, ona również przedstawienie jasełkowe wyreżyserowała. Przez minione dziesięciolecie aktorzy sekcji teatralnej klubu seniora przygotowali wiele premier wśród nich: “Historia Karczewa słowem i piosenką malowana”, Złote lata – bo seniorem każdy będzie”, W przychodni – z życia wzięte”, “Chrzest Polski”, W sanatorium”, “Miasto które znam”, “Urodziny”.

Zmieniał się skład aktorski, zmieniali się również opiekunowie sekcji. Reżyserami poszczególnych przedstawień byli: Emilia Leśniewska, Alicja Kąkol, Paulina Bąk, Katarzyna Jobda, Maria Wilczak, Laura Łącz.

W piątek 17 stycznia br. aktorzy zaprosili reżyserów, dyrektorów Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, oraz władze miasta na spotkanie jubileuszowe. Były życzenia, kwiaty oraz łzy radości. Burmistrz Karczewa Michał Rudzki podkreślił, że jest dumny z tego, że w Karczewie seniorzy wykazują się taką aktywnością. Zobowiązał się do pomocy, by klub seniora, i działająca w jego strukturach sekcja teatralna, jak najlepiej się rozwijali. Życzenia jubilatom złożył również Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko – życzył on aktorom – seniorom jak najwięcej sukcesów scenicznych. (Info CKiS)