Santo Subito

Zespół „Sołtysi” po raz pierwszy wystąpił w 2009 roku podczas dożynek w Otwocku Małym. Występ się udał, i tak się zaczęło. Obecnie zespół działa przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie i występuje nie tylko na terenie Gminy Karczew, ale również podczas wielu spotkań na terenie całego województwa mazowieckiego. W ostatnich latach ożyła pamięć o dawnych tradycjach związanych z Urzeczem – mikroregionem etnograficznym rozciągającym się po obu stronach Wisły od ujścia Pilicy aż po Saską Kępę. „Sołtysi wpisując się w urzeczańską tradycję, dzięki wsparciu finansowemu MGOK, występują obecnie w strojach w jakich chodzili ich pradziadowie. Kierownikiem muzycznym zespołu jest Sławomir Winnicki.

Program ludowy nie wyczerpał wszystkich zamierzeń artystycznych Sołtysów”, członkowie zespołu postanowili uczcić specjalnym koncertem jedenastą rocznicę śmierci Wielkiego Polaka – świętego Jana Pawła II.

Przygotowany koncert został oparty na kompozycjach Piotra Rubika, do których teksty napisał Jacek Cygan.

Prace nad programem trwały kilka miesięcy, gdyż nie wystarczyło nauczyć się dość trudnych w wykonaniu utworów, ale trzeba było przygotować do nich wersje instrumentalne. Wszystkie podkłady muzyczne do koncertu przygotował Sławomir Winnicki.

Zespół z koncertem poświęconym świętemu Janowi Pawłowi II wystąpił 2 kwietnia trzykrotnie. Pierwszy koncert odbył się w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie, następnie zespół wystąpił w świetlicy wiejskiej w Nadbrzeżu, i w kościele p.w. Matki Boskiej Ostrobramskiej w Otwocku Wielkim. Kolejny koncert miał miejsce następnego dnia w Ostrówku. Piąty występ odbył się w kościele p.w. Miłosierdzia Bożego na osiedlu Ługi. Podczas tych koncertów zespół wystąpił w składzie Marianna Drabarek, Janina Milczarek, Wanda Kociszewska, Wioletta Koczyk, Elżbieta Lemieszka i Stefan Molęda. Gościnnie z zespołem wystąpili jako narratorzy: ks. Janusz Krzyżewski i Zdzisław Zadrożny.(KK)