Przed pomnikiem katyńskim

W tym roku minęła 77. rocznica zbrodni katyńskiej. Pierwsze transporty śmierci z jeńcami z Kozielska ruszyły do Katynia 3 kwietnia 1940 roku. Przewieziono tam 4 404 jeńców, których zamordowano strzałami w tył głowy. Likwidacja obozu trwała do 12 maja. Z Ostaszkowa wywózki kierowano do Kalinina, obecnie Twer, od 4 kwietnia do 16 maja. Ciała pomordowanych 6 287 więźniów pogrzebano w miejscowości Miednoje. Od 5 kwietnia do 12 maja z obozu w Starobielsku wywieziono do Charkowa i rozstrzelano 3 896 jeńców, a pogrzebano w rejonie pobliskiej wsi Piatichatki.

W Karczewie obchody rocznicowe Zbrodni Katyńskiej odbyły się 21 kwietnia na Skwerze Ofiar Katyńskich przy ulicy Stare Miast. Uroczystość rozpoczęła Msza święta, którą w intencji pomordowanych przez oprawców z NKWD odprawił proboszcz parafii p.w. św. Wita ks. Andrzej Sobczyk. Po Mszy św. druga część uroczystości odbyła się przed pomnikiem upamiętniającym zamordowanych na wschodzie mieszkańców Karczewa. W tej patriotycznej manifestacji między innymi udział wzięli: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trzaskowska, przedstawiciele Radziny Katyńskiej, radni oraz liczna grupa mieszkańców Gminy Karczew. Uroczystość rozpoczął krótką modlitwą ks. Andrzej Sobczyk. Najważniejsze wydarzenia z historii zbrodni katyńskiej przypomniał wnuk por. Bronisława Buniakowskiego Krzysztof Kasprzak.

Na zakończenie manifestacji patriotycznej na Skwerze Ofiar Katynia delegacje złożyły przed pomnikiem wiązanki kwiatów. Uroczystość zakończyło wykonanie, przez trębacza z orkiestry Stowarzyszenia Pasjonatów Muzyki „Trzy Czwarte” utworu „Śpij Kolego”.(info MGOK)