Projekty

“Podnoszenie kompetencji zawodowych bezrobotnych mieszkańców gminy Karczew poprzez szkolenia w zakresie języka angielskiego oraz oprogramowania Office”

UE

Plakat informacyjny

Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie szkoleń z języka angielskiego

Ogłoszenie o naborze na przeprowadzenie szkoleń w zakresie obsługi oprogramowania Office

Ogłoszenie o naborze – blok psychologiczny

Ogłoszenie o naborze – doradca zawodowy

Regulamin projektu

Ankieta rekrutacyjna

„Własna firma i rękodzieło – to da się połączyć”

UE

Plakat informacyjny

Ankieta rekrutacyjna