POWITANIE NOWEGO ROKU 2016

Już od wielu lat mieszkańcy Karczewa spotykają się na Rynku Zygmunta Starego, by wspólną zabawą, szampanem i fajerwerkami przywitać Nowy Rok. Za zorganizowanie imprezy oraz właściwy przebieg „Balu pod gwiazdami” odpowiedzialny jest Miejsko Gminny Ośrodek Kultury.

W tym roku, tak jak i w latach poprzednich, była dobra muzyka, pokaz ogni sztucznych i zabawa prawie prawie do białego rana. Przed północą życzenia licznie zebranym mieszkańcom Karczewa i ich gościom, złożyli: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek oraz Przewodnicząca Rady Miejskiej Danuta Trzaskowska.

Na czas składania życzeń oraz pokazu ogni sztucznych na rynku pojawili się uczestnicy bali, jakie były zorganizowane w restauracji Rokola, salach MGOKu oraz Ochotniczej Straży Pożarnej.(Info MGOK)