Polski Czerwony Krzyż ma już ponad sto lat

Twórcą Czerwonego Krzyża i Czerwonego Półksiężyca jest Henry Dunant (1828-1910), który po bolesnych doświadczeniach z bitwy pod Solferino, w napisanej książce, zaproponował powołanie organizacji, której przeszkoleni wolontariusze mogliby nieść pomoc rannym na polu walki. Zaproponował także, by wolontariusze ci, noszący specjalny znak powszechnie uznawany przez wszystkie państwa, mieli status pełnej neutralności.

Idea ta spotkała się z dużym rozgłosem i w październiku 1863 roku 16 państw utworzyło Komitet Pomocy Rannym. W Polsce organizacja powstała po odzyskaniu niepodległości w 1919 roku jako Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża. W 1927 roku Polskie Towarzystwo Czerwonego Krzyża zmieniło nazwę na Polski Czerwony Krzyż, który działa nieprzerwanie ponad 100 lat.

Dla uczczenia setnej rocznicy powstania Polskiego Czerwonego Krzyża, Zarząd Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK działający przy Urzędzie Miejskim w Karczewie zaprosił krwiodawców oraz mieszkańców Karczewa na specjalny koncert. Uroczystość odbyła się 19 października w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodku Kultury w Karczewie. Uroczysty koncert prowadził prezes karczewskiego klubu krwiodawców Krzysztof Kasprzak.

W uroczystości wzięło udział wielu gości, a wśród nich: Prezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie prof. Jerzy Kotowicz, Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, wiceprezes Zarząd Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku Marek Kopka, oraz działacze zaprzyjaźnionych organizacji – czyli Klubu Kobiet w Karczewie oraz Stowarzyszenia Natura i Kultura.

Podczas koncertu liczni dawcy oraz przyjaciele karczewskiego klubu krwiodawców zostali uhonorowani medalami i odznakami.

Za oddanie ponad dwudziestu litrów krwi Minister Zdrowia Rzeczpospolitej Polskiej uhonorował odznaką Honorowy Dawca Krwi Zasłużony dla Zdrowia Narodu: Roberta Ryszarda Frątczaka, Mariusza Glinkę, Damiana Grzywacza, Jakuba Kicmana, Huberta Majchrzyka, Artura Pakuszewskiego, Romana Roszuka, Waldemara Żeleźnika, Adama Żórawskiego.

Za ponad czterdziestoletnią działalność w PCK oraz oddanie ponad 65 litrów krwi Kapituła Odznaki Honorowej Polskiego Czerwonego Krzyża wyróżniła Odznaką Honorową PCK II stopnia Bogusława Kasprzaka. Natomiast Odznakę Honorową IV stopnia, za piętnastoletnie wspieranie działalności karczewskiej organizacji krwiodawców, Kapituła Odznaki Honorowej PCK przyznała firmie BAKS Barbary i Kazimierza Sielskich z Karczewa.

Szczególne wyróżnienie, Kryształowe Serce, otrzymał prezes klubu Krzysztof Kasprzak. Kryształowe Serce jest najwyższym odznaczeniem jakim może być uhonorowany krwiodawca.

Zostały wręczone także odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi II stopnia (srebrne) za oddanie 10 litrów krwi przez kobiety i 12 litrów krwi przez mężczyzn. Odznaki te otrzymali: Marcin Bielecki, Radosław Duda, Agnieszka Jankowska, Jakub Kordel, Anna Majewska, Krzysztof Staniszewski oraz Jarosław Tokarski. Natomiast Odznakami Zasłużony Honorowy Dawca Krwi I stopnia (złote) za oddanie przez kobiety 15 litrów krwi, a przez mężczyzn 18 litrów krwi uhonorowani zostali: Marcin Bielecki, Marek Gałązka, Dariusz Jurkiewicz, Janusz Litwiński, Krzysztof Staniszewski.

Z okazji 100-lecia PCK Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża przyznał grupie karczewskich krwiodawców Medale 100-lecia PCK. Medale te otrzymali: Damian Grzywacz, Agnieszka Jankowska, Dariusz Jurkiewicz, Bogusław Kasprzak, Karolina Kasprzak, Krzysztof Kasprzak, Jakub Kicman, Janusz Litwiński, Hubert Majchrzyk, Artur Pakuszewski, Beata Salach, Krzysztof Sielski, Krzysztof Staniszewski, Waldemar Żeleźnik.

Zarząd Główny Polskiego Czerwonego Krzyża nadał Medal 100 lecia PCK również firmom szczególnie zasłużonym w promowaniu krwiodawstwa w Karczewie. Medale te otrzymali: Urząd Miejski w Karczewie, Piotr Marczak z firmy MAGO, Firma „BAKS” Barbary i Kazimierza Sielskich, Ryszard Krawczyk z Piekarni „Staropolska” oraz firma AUTO-SERWICE S.C. Grzegorza Derewońko.

Wszystkie medale i wyróżnienia wręczali: prezes Zarządu Mazowieckiego Oddziału Okręgowego PCK w Warszawie prof. Jerzy Kotowicz, wiceprezes Zarządu Oddziału Rejonowego PCK w Otwocku Marek Kopka oraz Burmistrz Karczewa Michał Rudzki.

Miłą pamiątką dla wszystkich były wręczone ceramiczne płytki okolicznościowe. Płytki te społecznie od strony graficznej opracowała Anna Majchrzyk, natomiast wyprodukował je zakład ceramiczny w Tubądzinie pana Andrzeja Wodzyńskiego.

W programie muzycznym koncertu wystąpiła Ludmiła Małecka znana aktorka scen muzycznych, której występy w Karczewie zawsze przyjmowane były niezwykle serdecznie. Tym razem było podobnie. W koncercie wystąpił także zespół Stowarzyszenia Pasjonatów Muzyki „Trzy Czwarte”. W zaprezentowanym przez zespół programie była tym razem, obok standardów jazzowych, również wiązanka znanych melodii z filmów Disneya.

Uroczystość została zorganizowana przy współpracy z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury oraz wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Karczewie. Koncert wsparło wielu przyjaciół. Wszystkim donatorom Zarząd Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie serdecznie dziękuje.(info MGOK)