Półkolonie dla dzieci w wieku 7-12 lat

Regulamin uczestnictwa w półkoloniach organizowanych przez Centrum Kultury i Sportu w Karczewie

Zał. nr 1 – Program półkolonii

Zał. nr 2 – Upoważnienie do odbioru uczestnika z półkolonii

Zał. nr 3 – Oświadczenie o samodzielnym uczęszczaniu przez uczestnika na półkolonie

Zał. nr 4 – Karta kwalifikacyjna uczestnika półkolonii

Zał. nr 5 – Oświadczenie o stanie zdrowia uczestnika półkolonii

Załącznik Nr 6 – Oświadczenie o wyrażeniu zgody