Podczas „Akcji Letniej”

Pogoda dopisała i pierwszy miesiąc wakacji należy zaliczyć do udanych. Dzieci odpoczywały na zorganizowanej Akcji Letniej nie tylko w Karczewie, ale także w niektórych wioskach. Główną Akcję Letnią, podobnie jak w latach ubiegłych, zorganizował Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie gdzie pod opieką wykwalifikowanej kadry odpoczywało około 30 dzieci w różnym wieku od sześciu do trzynastu lat. Najwięcej czasu dzieci spędzały na zajęciach świetlicowych, grając w szachy, biorąc udział w zajęciach teatralnych, plastycznych. Tradycyjnie dzieci z MGOKu odwiedzili aktorzy z Warszawy, którzy przyjechali z przedstawieniem „Kot w butach”. Ponieważ wypoczynek należy łączyć z nauką, dlatego dzieci odwiedziły karczewskie muzeum „Stara Plebania”, gdzie poznawały historię Karczewa. Pod koniec lipcowego turnusu, który trwał dwa tygodnie, zorganizowano dla dzieci wyjazd do kina.

W Ostrówcu półkolonie zostały zorganizowane przy współpracy Rady Sołeckiej i Sołtysa Ostrówca z Miejsko – Gminnym Ośrodkiem Kultury. Podobnie jak w ubiegłym roku, do akcji letniej przygotowano się bardzo starannie. Teren przy świetlicy wiejskiej, na czas wakacji, postanowiono ogrodzić by dzieci nie wybiegały na drogę, gdzie łatwo o wypadek. Zorganizowano zbiórkę makulatury i złomu, aby uzyskać dodatkowe pieniądze na Akcję Letnią. Jedna z matek przekazała dywan, by dzieci mogły się na nim bawić. Ponieważ w domach jest wiele zabawek i gier po dzieciach, które już z tych zabawek wyrosły, ogłoszono akcję z prośbą by te gry i zabawki trafiły do wiejskiej świetlicy. Przykład pani sołtys, która przyniosła dość dużą ilość gier i zabawek znalazł swoich naśladowców. Zorganizowano wycieczkę promem do miejscowości Gassy, która zakończyła się zabawami i grami sportowymi nad jeziorem Moczydło.

W Sobiekursku odpoczywało dwadzieścia sześć dzieci w wieku od 3,5 roku do 12 lat. Półkolonie zostały zorganizowane przez Sołtysa Sobiekurska, Radę Sołecką oraz Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury. Dzieci miały wiele ciekawych zajęć plastycznych, uczestniczyły w zajęciach ruchowych w tym również na Orliku. Wśród innych zajęć proponowanych dzieciom były: gry planszowe, zajęcia muzyczno – ruchowe. Dzieci korzystały z udostępnionego przez dyrekcję szkoły zestawu „Radosna Szkoła”. Nauczycielowi zatrudnionemu do poprowadzenia Akcji Letniej pomagali pełniący dyżur rodzice.(Info MGOK)