Pamięci karczewskich Ochotników wojny 1918 – 1920

To była ważna dla Karczewa uroczystość – prawdopodobnie każdy z mieszkańców Karczewa wie, gdzie jest ulica Ochotników, ale już niewiele osób kojarzy z jakimi ochotnikami ta ulica jest związana. Nic więc dziwnego, że w roku setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, na Rynku Zygmunta Starego, stanął kamień z tablicą upamiętniającą Ochotników, którzy w latach 1918 – 1920 stanęli do walki o wolną Ojczyznę. Na tablicy wyrytych zostało czterdzieści nazwisk.

Uroczystość, która odbyło się 14 października, rozpoczęła msza św. w kościele p.w. św. Wita w Karczewie. Mszę celebrowali  ks. proboszcz Andrzej Sobczyk, który również wygłosił homilię, oraz ks. Andrzej Woronowicz rezydent Domu Księży Emerytów w Otwocku.

Druga część uroczystości odbyła się na Rynku Zygmunta Starego. Po wystąpieniach okolicznościowych Burmistrza Karczewa Władysława Dariusza Łokietka oraz wnuka Józefa Majewskiego, jednego z ochotników, dokonano uroczystego odsłonięcia tablicy. Aktu odsłonięcia tablicy dokonali: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska, radna Rady Młodzieżowej w Karczewie Katarzyna Imioła oraz Ryszard Majewski.

Po odsłonięciu tablicy, w intencji wszystkich ochotników, którzy stanęli w 1918 roku do walki o wolną Polskę, krótką modlitwę poprowadził ks. Andrzej Sobczyk, który również dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy.

Uroczystość zakończył Apel Pamięci poprowadzony przez drużynę reprezentacyjną klas mundurowych Zespołu Szkół w Karczewie, oraz program artystyczny przygotowany przez młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Karczewie.(info MGOK)