Obchody rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja

Tradycyjnie, w rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, delegacje szkół, zakładów pracy oraz organizacji społecznych i politycznych spotkały się w centrum Karczewa przy pomniku Orła Białego. Przed tą patriotyczną manifestacją wszyscy wzięli udział we Mszy św., którą w intencji Ojczyzny celebrował ksiądz proboszcz Andrzej Sobczyk.

Po Mszy św. kolumnę pocztów sztandarowych oraz delegacji z wiązankami kwiatów przed pomnik Orła Białego przyprowadzili: orkiestra OSP w Karczewie i zasłużony działacz karczewskiej OSP Andrzej Dudek.

Przemówienia okolicznościowe wygłosili zastępca Burmistrza Karczewa Karol Chróścik oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko.

Z okazji 228. rocznicy uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja drużynę honorową wystawili uczniowie klas mundurowych Zespołu Szkół w Karczewie im. Ks. Kard. S. Wyszyńskiego oraz strzelców JS1019 “Strzelec” im. Żołnierzy AK IV Rejon “Fromczyn”. Uczniowie z klas mundurowych prowadzili także całą uroczystość przy pomniku Orła Białego, a Damian Matysiak z ZS odczytał Apel Pamięci.

Po złożeniu przez delegacje przed pomnikiem wiązanek kwiatów, kolumna pocztów sztandarowych oraz delegacje przeszli na Rynek Zygmunta Starego, gdzie Orkiestra OSP Karczew pod dyrekcją Zbigniewa Chodaka zagrała krótki koncert. (Info MGOK)