OBCHODY 226. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

BURMISTRZ KARCZEWA
RADA MIEJSKA W KARCZEWIE
PARAFIA p. w. ŚW. WITA w KARCZEWIE
MIEJSKO – GMINNY OŚRODEK KULTURY
ZESPÓŁ SZKÓŁ im. KS. KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO
Zapraszają do uczestnictwa w obchodach
226. ROCZNICY UCHWALENIA KONSTYTUCJI 3 MAJA

20170503