O karczewskiej „Jedynce” w muzeum Stara Plebania

Po ostatniej reformie oświaty ponownie na mapę Karczewa powróciła Szkoła Podstawowa nr 1 im. Bolesława Prusa. Z tej okazji Towarzystwo Przyjaciół Karczewa wraz z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowali wystawę dokumentów i pamiątek związanych z tą najstarszą w gminie placówką oświatową. Główną organizatorką wystawy była pani Urszula Trzaskowska, która po likwidacji szkoły w 1999 roku zadbała by dokumenty po „Jedynce” nie przepadły.

W imieniu TPK gości przywitał Zygmunt Okoński. O historii szkoły i zgromadzonych dokumentach mówiła Urszula Trzaskowska podkreślając, że na wystawie umieszczono tylko wybrane pamiątki wśród których znajdują się stare dzienniki szkolne, kroniki szkolne i klasowe, świadectwa szkolne z okresu wojny i okupacji. Szczególnie ciekawym eksponatem była ławka szkolna z dawnych lat, gdy uczniowie pisali atramentem. Był atrament, już współczesny, ale obsadka i stalówka pamiętały zapewne lata sześćdziesiąte.

Najważniejszym jednak wydarzeniem tego spotkania, zupełnie nieplanowanym przez organizatorów, było przekazanie przez byłego nauczyciela pana Mieczysława Broniszewskiego starej kroniki szkoły. W kronice tej znaleźć można kilka ważnych dokumentów związanych z Janem Krzewniakiem i Bronisławem Buniakowskim oraz szereg historycznych zdjęć.(Info MGOK)