Noc Muzeów w Otwocku Wielkim

Do Otwocka Wielkiego przyjeżdżają wycieczki z całej Polski. Tu bowiem znajduje się jedna z piękniejszych barokowych rezydencji magnackich. W pałacu na wyspie swoją siedzibę miał ród Bielińskich. Obecnie pałac wraz z parkiem stanowią własność Muzeum Narodowego w Warszawie, które z pałacu utworzyło Muzeum Wnętrz.

Od wielu już lat, z okazji Nocy Muzeów (która zainicjowana została w Berlinie, a w Polsce zorganizowano ją po raz pierwszy w 2004 roku w Krakowie) do Otwocka Wielkiego ściągają miłośnicy historii, by wziąć udział w plenerowej imprezie czyli „Bitwie o pałac”.

Pikniki historyczne, w ramach „Nocy Muzeów” zaczęto organizować w Otwocku Wielkim od 2013 roku. Oprócz Urzędu Miejskiego w Karczewie, Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie i Kuratora Muzeum w Otwocku Wielkim współorganizatorem imprezy była  Kompania Dragonów Starosty Lanckorońskiego Pana Zebrzydowskiego.

W tym roku scenariusz imprezy uległ zmianie. Nie było wielkiej bitwy, która najprawdopodobniej odbędzie się w ostatnią sobotę września, ale za to było wiele innych atrakcji – między innymi był pokaz strojów z XVII i XVIII wieku, Towarzystwo Stanisławowskie zaprezentowało wybór bajek Jeana de La Fontaine’a. Odbyła się prezentacja dekorowania stołów typowa dla drugiej połowy XVIII wieku.

Nie mogło się oczywiście obyć bez potyczki, wprawdzie w okrojonym wydaniu, ale jednak się odbyła. Atrakcją potyczki było między innymi to, że organizatorzy teren walki oświetlili pochodniami, które trzymali sami widzowie. Pochodnie całemu zdarzeniu nadały odpowiedniego klimatu. Tym razem walka odbyła się przed pałacem, oczywiście wojska marszałka Bielińskiego pokonały Szwedów, którzy za odpowiednią zapłatą postanowili zasilić oddział marszałkowski.(Info MGOK) Foto Krzysztof Kasprzak