Nagrody za stroik Bożonarodzeniowy

W grudniu odbył się ogłoszony przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury konkurs plastyczny na „Stroik Bożonarodzeniowy”. W konkursie wzięło udział 193 młodych plastyków z wszystkich placówek oświatowych Gminy Karczew.

Jury w składzie: przewodnicząca Iwona Rębkowska oraz członkowie Izabela Tylkowska i Katarzyna Jobda przyznało 28 nagród. Pełna lista nagrodzonych zamieszczona została na stronie internetowej MGOKu.

         Uroczyste wręczenie nagród odbyło się 14 grudnia w Sali widowiskowej MGOK. Nagrody wręczali: Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska oraz Dyrektor MGOKu Anna Zakrzewska.(info. MGOK)