Muzycy w Starej Plebanii

„Co nam zostało z tamtych lat” to wystawa, którą Towarzystwo Przyjaciół Karczewa przygotowało z okazji Tegorocznych Dni Karczewa. Wystawa została przygotowana wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury. Kilka plansz tej wystawy poświęcono karczewskim muzykom, którzy na przestrzeni lat uświetniali imprezy miejskie na terenie Karczewa. Po otwarciu czerwcowej wystawy okazało się, że w prywatnych zbiorach jest wiele ciekawych zdjęć przedstawiających muzyków z Karczewa podczas występów. To właśnie te zebrane później zdjęcia stanowią główną część nowej wystawy zatytułowanej „Co nam zostało z tamtych lat? Karczewskie muzykowanie”.

Wystawę otworzył prezes TPK Maciej Trzaskowski, a o samej wystawie mówił członek TPK Zygmunt Okoński.

Wśród muzykujących gości wystawy byli między innymi: Andrzej Trzaskowski który, jak potwierdziła pani Gabriela Kondej, był pierwszym uczniem jej męża Józefa Kondeja, muzykującą rodzinę Kondejów reprezentowała pani Gabriela, był również Stanisław Andrzej Niziołek, u którego, w hotelu w Woli Duckiej, jest prawdziwa wystawa instrumentów muzycznych z różnych stron świata.

O muzykowaniu przez rodzinę Kondejów opowiadała pani Gabriela ilustrują swoje wspomnienia rodzinnym albumem. Ponieważ do karczewskiego muzeum został przekazany akordeon Józefa Kondeja, postanowiono przy tej okazji spróbować, czy na tym instrumencie można jeszcze zagrać. Okazało się, że instrument jest na tyle sprawny, że zarówno pani Gabriela jak i Andrzej Trzaskowski zagrali na nim kilka znanych melodii.(info MGOK)