Mikołajki w MGOKu

Mikołajki w karczewskim Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury były jak zawsze tą imprezą, z której dzieci wróciły do domu z uśmiechem na twarzy. Od pewnego czasu w zabawie mikołajkowej biorą udział głównie przedszkolaki i dzieci z młodszych klas szkoły podstawowej, choć nie tylko. Uczestnikom zabawy tradycyjnie towarzyszyli rodzice.

W ubiegłym roku, w ramach Mikołajek, było przedstawienie, w tym roku na dzieci czekali pomocnicy Mikołaja, którzy śpiewali i organizowali przeróżne zabawy ruchowe.  Pomocnicy Mikołaja to oczywiście DeeDee & Tonio, czyli mieszkający na Ługach Łukasz Jarząbek i Dorota Ignaczak. Impreza była wspaniała, tak, że nawet te maluchy, które były początkowo nieśmiałe, włączyły się do zabawy.

Przy takiej okazji nie mogło zabraknąć samego Mikołaja, który przybył do dzieci z prezentami. Każde dziecko mogło odbierając prezent zrobić sobie z Mikołajem zdjęcie. Zdjęcia te, po kilku dniach, można było odebrać w sekretariacie MGOKu.

Mikołajki finansowane przez Miejsko Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie odbyły się również w Kępie Nadbrzeskiej. Organizatorem zabawy był sołtys Marian Gawin z małżonką oraz Rada Sołecka. W zabawie udział wzięły dwadzieścia cztery osoby. Bawiono się wspaniale i śpiewano kolędy. Wodzirejem zabawy mikołajkowej był Stefan Molęda jeden z liderów działającego przy MGOKu zespołu ludowego „Sołtysi”.(info MGOK)