Mały człowiek – duże możliwości

Pod takim hasłem zostało zorganizowane w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie spotkanie z rodzicami dzieci w wieku 1 – 5 lat. Spotkanie prowadziła moderator Akademii Familijnej Zofia Snażyk. Podczas spotkania prowadząca pokazywała rodzicom w jaki sposób skutecznie wykorzystywać potencjał dzieci. Sama, będąca matką czwórki maluchów, przekazywała informacje, które wcześniej sama stosowała w praktyce.

Wygłoszony wykład miał na celu nauczenie rodziców podstawowych zasad wychowania oraz ukazanie metod wpojenia dzieciom podstawowych nawyków takich jak: porządek, przestrzeganie określonych pór snu, przestrzeganie określonych pór posiłków, oraz przestrzeganie higieny osobistej. Rodzice mieli okazję także uzmysłowić sobie, że w tych wczesnych latach dzieciństwa, dzięki pełnemu miłości i spójnemu wychowaniu obojga rodziców, tworzą się podstawy przyszłego szczęści człowieka.

Spotkanie było bardzo ciekawe i choć frekwencja nie była oszałamiająca, to obecni na spotkaniu rodzice stwierdzili, że chętnie wezmą udział w innych tego typu szkoleniach skierowanych do młodych matek i ojców. Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie będą kolejne spotkania realizowane przez moderatorów Akademii Familijnej. Najbliższe będzie w marcu. Spotkanie to zostało zatytułowane ”Mamo! Ja sam potrafię … Samodzielne dziecko – jak to osiągnąć.” Zapraszamy.(info. MGOK)