Malarskie dokonania Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Karczewski Uniwersytet Trzeciego Wieku powstał w listopadzie 2017 roku. Wśród przyjętych wielu celów działania, działacze SUTW wpisali między innymi: „Prowadzenie działalności na rzecz wszechstronnej aktywizacji intelektualnej, kulturalnej, psychicznej i fizycznej osób starszych i osób niepełnosprawnych. Aktywizacja społeczna osób starszych i osób niepełnosprawnych. Stworzenie warunków do dobrego starzenia się. Promowanie aktywnych form spędzania wolnego czasu.

Jedną z przyjętych form działania było powołanie sekcji plastycznej. Oczywiście nie każdy ma zdolności malarskie, ale pod okiem wybitnego pedagoga może się okazać, że zdolności wcześniej ukryte, zaczynają nabierać kształtu naprawdę pięknych obrazów.

Żeby zdobyć środki na zrealizowanie swoich malarskich planów Stowarzyszenie wystąpiło do Stowarzyszenia LGD „Natura i Kultura z projektem grantowym na „Pomysł na wolny czas”. Projekt ten współfinansowany był ze środków unijnych . Stowarzyszenie na ten cel otrzymało z LGD 10 tysięcy złotych.

Do szczęścia potrzebny był jeszcze instruktor – zadania podjęła się pani Paulina Kopestyńska wybitny pedagog i artysta plastyk.

Pani Paulina urodziła się w Jakucji na Syberii, ukończyła Akademię Sztuk Pięknych im. W.I. Surikowa w Moskwie. Jest członkiem takich organizacji artystycznych jak: Stowarzyszenia Akwarelistów Włoskich, Stowarzyszenia Akwarelistów Polskich, Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Polskich Artystów Karykatury, oraz Honorowym Członkiem Związku Artystów Jakucji (Union of Arts of Russia).

Przy realizacji projektu z pomocą przyszedł Miejsko Gminny Ośrodek Kultury udostępniając salę i udzielając pomocy podczas wypełniania wniosku grantowego. Przewodnicząca Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Karczewie Alicja Osińska podkreśla, że współpraca z dyrektor MGOK Anną Zakrzewską układa się wspaniale. Między innymi dyrektor Zakrzewska także bierze udział w zajęciach sekcji malarskiej.

Efektem dokonań tej sekcji była wystawa malarska zatytułowana „Dziękując za granty malujemy kwiaty”. Trzeba przyznać, że poziom artystyczny zaprezentowanych prac był dość wysoki, a niektóre obrazy były naprawdę bardzo dobre. Szkoda tylko, że nie można było tych obrazów zakupić, sam chętnie kilka z nich bym powiesił u siebie w mieszkaniu.

Jak podkreśla przewodnicząca Alicja Osińska przygoda członków SUTW z malarstwem na wykorzystaniu grantu z LGD się nie kończy. Poczuli oni, że mogą malować i chcą dalej się w tym kierunku rozwijać. Oczywiście teraz będzie to odpłatnie, ale koszt prawdopodobnie nie będzie wielki. Jeżeli jeszcze będzie można skorzystać z dofinansowania unijnego, to z pewnością zarząd stowarzyszenia o takie środki będzie się ubiegał, chociaż, jak przyznaje przewodnicząca Osińska, staranie się o środki unijne to dość trudna sprawa, ale, jak pokazuje przykład sekcji malarskiej, bardzo się opłaca.

Foto Krzysztof Kasprzak