Lekcja historii o Ziemi Czerskiej- relacja

W Centrum Historycznym Ziemi Karczewskiej „Muzeum Stara Plebania” w dniu 21 marca 2015 odbyło się otwarcie wystawy fotograficznej Towarzystwa Opieki nad Zabytkami Oddział w Czersku pt. „Ruiny Zamku Książąt Mazowieckich w Czersku w latach 1907-1939”.

Niezwykle ciekawy wykład o historii ziemi czerskiej wygłosił dr Łukasz Maurycy Stanaszek. Przedstawiono zarys działalności TOnZ w odniesieniu do ruin zamku. Gośćmi były Pani Barbara Jabłońska- prezes czerskiego oddziału Towarzystwa Opieki nad Zabytkami oraz sołtys Czerska Pani Urszula Wroniewicz. Zebrani w Muzeum obejrzeli również film pt. “Czersk- Osadnictwo wczesnośredniowieczne”.

 fot. Promocja MGOK w Karczewie

1 3 4 5 6