Krzewniak po raz trzydziesty

W czerwcu Karczew stał się, po raz kolejny, od trzydziestu lat, stolicą polskiej poezji. Organizowany przez Urząd Miejski w Karczewie i karczewski Miejsko Gminny Ośrodek Kultury konkurs poetycki cieszy się wśród poetów ogromnym zainteresowaniem. Każdego roku do Karczewa przysyła swoje prace kilkuset poetów polskojęzycznych nie tylko z kraju, ale także Litwy, Czech, Niemiec, Anglii, Hiszpanii, Stanów Zjednoczonych czy Austrii.  Prace konkursowe w tym roku oceniało Jury w składzie o.Eligiusz Dymowski z Krakowa (przewodniczący jury), Mirosław Bochenek z Bielska Białej, Krzysztof Kasprzak z Karczewa (inicjator konkursu) i Anna Zakrzewska dyr. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. Jurorzy mieli do oceny 318 zestawów wierszy z Polski Litwy i Niemiec. Tegoroczną główną nagrodę otrzymała Paulina Kwiatkowska z Gdańska zaś nagrodę II Jan Zajączkowski z Warszawy. Nagroda Jubileuszowa Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Jana Krzewniaka przypadła Jerzemu Fryckowskiemu z Dębnicy Kaszubskiej.

Karczewskie spotkanie poetów rozpoczęło się złożeniem kwiatów na grobie patrona konkursu Jana Krzewniaka. Po krótkiej modlitwie w intencji patrona konkursu oraz zmarłych w minionym trzydziestoleciu laureatów i jurorów, o zasługach Jana Krzewniaka dla karczewskiej oświaty mówił Krzysztof Kasprzak.

W uroczystej gali, podczas której nastąpiło wręczenie laureatom nagród, uczestniczyło wielu gości, a wśród nich Burmistrz Karczewa Michał Rudzki, skarbnik Gminy Karczew Małgorzata Pajek, Sekretarz Gminy Karczew Krzysztof Szczegielniak, Naczelnik Wydziału Oświaty Małgorzata Żywek, Przewodniczący Komisji Oświaty Rady Miejskiej w Karczewie Łukasz Włodarczyk.

Główne nagrody finansowane są z Budżetu Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, ale są również sponsorzy, którzy wspierają konkurs finansując nagrody dodatkowe. Tradycyjnie Nagrodę Parafii Karczew sfinansował ks. proboszcz Andrzej Sobczyk, nagroda Głosu Karczewa sfinansowana została ze środków redakcyjnych, zaś wyróżnienia ufundowali: Wspólnota Samorządowa Powiatu Otwockiego koło w Karczewie oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Karczewie.

W trakcie gali, podczas specjalnego koncertu, nagrodzone utwory recytowała znana w Karczewie wokalistka Ludmiła Małecka, której na pianinie akompaniował Artur Grudziński.

Na zakończenie uroczystości Burmistrz Karczewa uhonorował specjalnymi statuetkami jurorów, organizatorów oraz sponsorów, dziękując im w ten sposób za ich wieloletni twórczy wkład na rzecz organizacji i promocji konkursu. W krótkim wystąpieniu Burmistrz Karczewa podziękował organizatorom za ich wkład pracy i zainaugurował trzydziesty pierwszy Ogólnopolski Konkurs Poetycki im. Jana Krzewniaka, który rozstrzygnięty zostanie już za rok.

Galę wręczenia nagród prowadzili Anna Zakrzewska dyr. Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie oraz Krzysztof Kasprzak inicjator konkursu.(Info MGOK) Foto Dariusz Broniszewski