„Karczew pocztówką malowany”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i ośrodków opiekuńczo-wychowawczych z terenu powiatu otwockiego oraz uczestników zajęć w gminnych ośrodkach kultury i bibliotekach na konkurs plastyczny.