„KARCZEW PĘDZLEM MALOWANY”

Miejsko-Gminy Ośrodek Kultury w ramach Dni Karczewa zaprasza na wystawę Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – sekcja malarstwa.