Jubileusz Klubu Seniora

Klub Seniora, działający przy Miejsko Gminnym Ośrodku Kultury w Karczewie, ma już dziesięć lat. Uroczystość jubileuszowa odbyła się w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury. Były kwiaty, życzenia, tort i oczywiście lampka szampana.

Historię klubu przedstawiła w skrócie Jolanta Olszewska. W obecnym kształcie klub powstał w lutym 2009 roku z inicjatywy Janiny Kociszewskiej i Teresy Sielskiej. Pierwszą siedzibą był Dom Parafialny przy ulicy Bielińskiego. W skład pierwszego zarządu wchodzili: Alicja Kozłowska (przewodnicząca), Anita Frączak (wiceprzewodnicząca) i Teresa Sielska. Wigilia 2009 roku odbyła się już w nowo otwartym Centrum Kultury przy ulicy Widok. Przez dziesięć lat działalności działaczom klubu udało się, przy pomocy Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury, powołać do życia Grupę Teatralną prowadzoną przez Laurę Łącz, zorganizować liczne wycieczki krajoznawcze, a także liczne wyjazdy do kina i teatru. Przy klubie działa sekcja sportowa uprawiająca nordic walking. Najważniejszą jednak sprawą jest wspólne spędzanie wolnego czasu. Klub ma wiele planów do zrealizowania, a działacze chcą dalej aktywnie pracować na rzecz karczewskiej społeczności.

W podziękowaniu za dotychczasową pracę wszyscy zasłużeni dla klubu otrzymali od zarządu piękne róże, zaś członkowie zarządu klubu otrzymali kosze ze słodyczami.

Życzenia jubilatom złożyli przedstawiciele władz samorządowych -Burmistrz Karczewa Michał Rudzki oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Karczewie Piotr Żelazko.

Składając życzenia Burmistrz Karczewa Michał Rudzki podkreślił, że to, iż seniorzy w takich klubach starają się być aktywni, jest dla miasta dużym skarbem. Niestety wielu seniorów zamyka się w swoich mieszkaniach izolując się od otoczenia. Klub Seniora w Karczewie jest przykładem, że można w starszym wieku integrować się, pasjonować się śpiewem, teatrem, organizować wycieczki krajoznawcze. Na kolejne lata życzył seniorom, by nie tracili radości ducha w trudnych sytuacjach, jakie ze sobą niesie życie, żeby wspierali się wzajemnie, życzył zdrowia, by jeszcze przez długie lata byli wsparciem dla swoich dzieci, wnuków, prawnuków. Zapowiedział, że będzie się starał zaangażować seniorów w proces decyzyjny w mieście, jak wynikało ze słów burmistrza planuje on powstanie Rady Seniorów.

Przewodniczący Rady Piotr Żelazko, z okazji jubileuszu dziesięciolecia powstania Klubu Seniora, życzył klubowiczom kolejnych jubileuszy. Stwierdził, że cennym jest, iż seniorzy mają miejsce gdzie mogą spędzać wspólnie czas, gdzie mogą się integrować. Podkreślił ważną rolę sekcji teatralnej, która zaprezentowała mieszkańcom Karczewa wiele ciekawych przedstawień, życzył aktorom sekcji teatralnej kolejnych udanych premier. Życzył zdrowia, pogody ducha i spotykania w życiu codziennym samych życzliwych ludzi.

Po życzeniach przyszedł czas na wspólną zabawę i rozmowy przy stołach. Muzycznie uczestnikom jubileuszowego spotkania czas umilał Andrzej Trzaskowski.(info MGOK)