Jubileusz Klubu HDK PCK przy Urzędzie Miejskim w Karczewie

Karczewskie środowisko krwiodawców ma już za sobą 15 lat swojej działalności. Przez ten okres zarząd klubu zorganizował 100 akcji podczas których pobrano 1346 litrów krwi. Członkami klubu w Karczewie są mieszkańcy gminy Karczew, ale także do karczewskiej rodziny krwiodawców należy wielu dawców z Otwocka. Od samego początku klub związany był zarówno z Urzędem Miejskim, jak i Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury.

Działalność klubowa, to nie tylko akcje oddawania krwi, których było aż 100 w piętnastoleciu. Dzięki wielu przyjaciołom i darczyńcom zarząd klubu wydaje od wielu lat kalendarze, które bezpłatnie są rozdawane wśród mieszkańców miasta. Wspólnie z Miejsko Gminnym Ośrodkiem Kultury zorganizowanych zostało osiem koncertów promujących honorowe oddawanie krwi. Dzięki przyjaciołom udało się zorganizować dwa konkursy wiedzy o krwiodawstwie i PCK, sześć wyjazdów do Częstochowy na ogólnopolską Pielgrzymkę Honorowych Dawców Krwi. Jednym z ważniejszych działań było przeprowadzenie akcji „Koperta Życia”. Akcja pod hasłem „Koperta Życia” trwa cały czas i w Biurze Obsługi Mieszkańca w Karczewie, a także w sekretariacie MGOKu taką kopertę można zawsze bezpłatnie otrzymać.

Za swoją działalność Klub w 2018 roku został uhonorowany, nadawaną przez Burmistrza Karczewa, „Odznaką Honorową za Działalność na rzecz Miasta i Gminy Karczew”.

Wielu krwiodawców i przyjaciół zostało wyróżnionych dyplomami Zarządu Głównego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz Krajowej Rady Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Wśród wyróżnionych znaleźli się między innymi: Urząd Miejski w Karczewie, Parafia p.w. św. Wita, Parafia p.w. Miłosierdzia Bożego w Otwocku – Ługi, Przedszkole nr 3 „Ługuś”, Miejsko Gminny Ośrodek Kultury, firma BAKS” Barbary i Kazimierza Sielskich, pan Piotr Marczak, pan Ryszard Krawczyk właściciel Piekarni „Staropolska”, Studio Foto J&D Broniszewski, AUTO-SERWICE S.C. Grzegorza Derewońko, Stowarzyszenie Pasjonatów Muzyki „Trzy Czwarte”, CATERING-MAX Iwony Drozd Wojnicz, Tadeusz Jobda TBJ Inwestor Sp. J., Ewa, Bartłomiej i Stanisław Urbaniakowie właściciele Drukarni S-Druk oraz Tadeusz Pleskot i Andrzeja Mosak właściciele Firmy Przewozowej Mini Bus.

         Oczywiście przy takiej okazji nie zabrakło życzeń i gratulacji dla zarządu i członków klubu. Burmistrz Karczewa pan Michał Rudzki gratulując wyróżnionym podziękował wszystkim krwiodawcom za ich dar serca. Podkreślił, że tym darem uratowanych zostało wiele osób. Zobowiązał się do wspierania klubu.

Spotkanie zakończyło się koncertem zespołu Stowarzyszenia Pasjonatów Muzyki „Trzy Czwarte” pod dyrekcją pana Tomasza Września. Uroczyste spotkanie jubileuszowe odbyło się w sali widowiskowej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie. (info MGOK)