Jajeczko w Klubie Seniora

Każdego roku, przed Świętami Wielkanocnymi, członkowie Klubu Seniora działającego przy MGOK w Karczewie, wraz z pracownikami MGOKu, organizują spotkanie wielkanocne. W tegorocznym spotkaniu udział wzięło wielu gości, a wśród nich: Burmistrz Karczewa Władysław Dariusz Łokietek, Przewodnicząca Rady Miejskiej w Karczewie Danuta Trzaskowska i proboszcz parafii p.w. św. Wita w Karczewie ks. Andrzej Sobczyk, a także nowa kierowniczka klubu Grota na os. Ługi Monika Rychalska.

Spotkanie rozpoczęły dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 2, które pod kierunkiem nauczycielki Agnieszki Zakrzewskiej przygotowały montaż słowno muzyczny poświęcony głównie kobietom. Dziękując za wspaniały występ dyrektor MGOK Anna Zakrzewska obdarowała występujących słodyczami.

Po przedstawieniu życzenia zebranym złożyli Burmistrz, Przewodnicząca Rady i ks. proboszcz, który poprowadził krótką modlitwę za wszystkich seniorów i uczestników spotkania.

Na odświętnie przystrojonych stołach były potrawy wielkanocne wśród których nie zabrakło białej kiełbasy z chrzanem i białego barszczu. Przed rozpoczęciem „części kulinarnej”  wszyscy złożyli sobie świąteczne życzenia i podzielili się tradycyjnym jajeczkiem.(Info MGOK)