Informacja

CHZK „STARA PLEBANIA”
JEST CZYNNE
CZWARTEK i SOBOTA
w godz. 17:00-19:00

Dyżury pełnią członkowie TPK
Kontakt:
Pan Zygmunt Okoński tel. 609-200-131
Pani Urszula Trzaskowska tel. 512-178-076