INFORMACJA

14 sierpnia 2017 r. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Karczewie będzie nieczynny.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr 8/2017 Dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury z w Karczewie z dnia 02.08.2017r.

Na podstawie art. 130 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (Dz. U. z 2016r. Poz. 1666 z późn. zm.) dla pracowników Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Karczewie, dla których sobota jest dniem wolnym od pracy wyznacza się dzień 14 sierpnia 2017r. dniem wolnym od pracy za Święto 11 listopada 2017r. przypadające w sobotę.