INFORMACJA

W DNIACH OD 17 LIPCA DO 28 LIPCA
2017r. Z POWODU OKRESU URLOPOWEGO
GODZINY PRACY MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY W KARCZEWIE
ULEGAJĄ ZMIANIE:
OD 17 LIPCA DO 21 LIPCA
MGOK OTWARTY W GODZ. 7:00 – 15:00
p. ROBERT ŻEBROWSKI
OD 24 LIPCA DO 28 LIPCA
MGOK OTWARTY W GODZ. 8:00 – 14:00